ไผ่มีมากกว่า 1,500 สายพันธุ์ในโลก

ต้นไม้

ไผ่มีมากกว่า 1,500 สายพันธุ์ในโลก ทำให้เป็นหนึ่งในตระกูลพืชที่มีความหลากหลายมากที่สุด ไผ่จัดอยู่ในวงศ์ Poaceae ซึ่งรวมถึงหญ้าด้วย และพบได้ในหลายส่วนของโลก รวมถึงเอเชีย แอฟริกา ออสเตรเลีย และอเมริกา

พันธุ์ไผ่มีขนาด รูปร่าง และสีแตกต่างกันอย่างมาก และสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ไผ่เลี้ยง และไผ่กอ

ไผ่เลี้ยง: ไผ่ชนิดนี้แพร่กระจายผ่านเหง้าใต้ดิน ซึ่งสามารถเติบโตเป็นหน่อไม้ใหม่ได้อย่างรวดเร็วและสร้างพุ่มไม้หนาทึบ ต้นไผ่สามารถรุกรานได้หากไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม

ไผ่เลี้ยงเป็นกอ: ไผ่ชนิดนี้ขึ้นเป็นกอแน่น ไม่ลุกลามรุนแรงเหมือนไผ่วิ่ง กอไผ่สามารถควบคุมและบำรุงรักษาในสวนได้ง่ายกว่า

ภายในสองประเภทหลักนี้มีไผ่หลายสายพันธุ์ แต่ละชนิดมีลักษณะเฉพาะและการใช้งานที่แตกต่างกัน ไผ่ทั่วไปบางชนิด ได้แก่ ไผ่โมโซ ไผ่ทอง ไผ่ดำ และไผ่ยักษ์ ไผ่หลากหลายสายพันธุ์ถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย เช่น การก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ การทำกระดาษ และอาหาร

โดยรวมแล้ว ไผ่เป็นพืชที่มีประโยชน์และมีประโยชน์มากมาย ความยั่งยืน ความแข็งแรง และความสวยงามทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการใช้งานหลายประเภท